XI Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka” – do 15 lutego 2019


Zgłoszenia do 15 lutego 2019. Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Biennale Fotografii „Kochać człowieka”.

Kochać człowieka to… pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko „tu i teraz”, ale „zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy.

Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”, objęte patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików i Prezydenta Miasta Oświęcim, programowo nawiązuje do Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”. Odbywa się od 1999 roku co dwa lata i przenosi ideę festiwalu na inne formy artystycznego wyrazu.

Biennale ma zasięg ogólnopolski i charakter otwarty, a dostępne jest dla wszystkich fotografujących.

Cele:
– kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka
– fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami życia człowieka
– zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym

Jury zadecyduje o:
– zakwalifikowaniu prac do konkursu,
– zakwalifikowaniu prac na wystawę,
– przyznaniu nagród o łącznej puli 17.000 zł.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.ock.org.pl/XI-Ogolnopolskie-Biennale-Fotografii-Kochac-czlowieka-2019-5139.html