Konkurs dla młodzieży Żywe obrazy

Konkurs dla młodzieży „Żywe obrazy” do 31 marca 2020


Zgłoszenia do 31 marca 2020. Grajewskie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Żywe obrazy”. Odtwórzcie wspólnie jedno z dzieł wielkich mistrzów malarstwa! Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 11 do 19 lat. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne.

Kategorie:
a) Portret – maksymalnie 3 osoby na zdjęciu
b) Portret zbiorowy – od 4 do maksymalnie 10 osób na zdjęciu

2CELE I ZADANIA
– Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii odtwarzającej jedno z wybranych dzieł wielkich mistrzów malarstwa
– Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu historii sztuki przez nowoczesną prezentację korespondującą z postępem technicznym.
– Rozwijanie wyobraźni twórczej, stosowanie kreatywnych rozwiązań i zachęcanie do własnych poszukiwań i interpretacji dzieła plastycznego.
– Wspieranie pasji i uzdolnień młodzieży.

Nagrody:

W kategorii „Portret”:
I miejsce 300 zł
II miejsce 200 zł
III miejsce 100 zł

W kategorii „Portret zbiorowy”:
I miejsce 600 zł
II miejsce 400 zł
III miejsce 200 zł

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Grajewskim Centrum Kultury w dniu 15 kwietnia 2020r. o godz. 11:00

Strona konkursu fotograficznego: http://www.gckgrajewo.pl/art,1664,zywe-obrazy-konkurs-fotograficzny-nabor-prac-do-31-iii-2020