KONKURS DO WYSTAWY GDYNIA FOTOGENICZNA

KONKURS DO WYSTAWY GDYNIA FOTOGENICZNA – do 5 listopada 2019


Zgłoszenia do 5 listopada 2019. Gdynia, miasto fotogeniczne, ma wielu miłośników sztuki fotograficznej. Widać to wyraźnie podczas wystaw i ekspozycji konkursów organizowanych w tematyce ściśle związanej z tym miastem. Przyszła pora by pokazać Gdynię z punktu widzenia fotografów ulicznych (street photography). Sytuacje, których na co dzień nie zauważamy żywym okiem, efemeryczne zjawiska, światło i postać przechodnia to wystarczający powód do chwytania kadrów, które według idei decydującego momentu pozwalają na ujawnienie wyjątkowych chwil życia miasta.

Zapraszamy wszystkich fotografujących profesjonalnie i amatorsko do wzięcia udziału w wystawie. Najlepsze zdjęcia, poprzedzone kuratorskim posiedzeniem jury, zostaną zaprezentowane na wystawie zbiorowej w nowej przestrzeni ekspozycyjnej Halo Kultura znajdującej się w podziemiach Gdyńskich Hal Targowych.

Zapraszamy również fotografów, którzy dokumentują Gdynię, jej przemiany i oblicza na różne sposoby i z innych perspektyw niż ulica. Wystawie towarzyszyć będzie pokaz multimedialny wybranych fotografii jako dodatkowa prezentacja dokonań fotografów Gdyni.
Wystawa planowana jest na 21 listopada 2019 r.
Pokażmy jak wygląda miasto naszymi oczami.

KONKURS

Konkurs i wystawę Gdynia Fotogeniczna kierujemy do wszystkich fotografujących profesjonalnie i amatorsko, szczególnie tych, którzy lubują się w gatunku fotografii zwanym „street photography” czyli fotografią uliczną. Warunkiem przyjęcia zdjęć do wystawy konkursowej jest wykonanie ich na terenie miasta Gdyni. Pod uwagę brane będą wszystkie dzielnice miasta Gdyni oraz dowolny czas wykonania fotografii. Zdjęcia wcześniej publikowane oraz nagradzane w innych konkursach będą odrzucane na etapie obrad jury. Konkurs nie ma na celu wyłonienia zwycięzców na zasadzie tradycyjnej konstrukcji konkursowej nadającej numerowane miejsca na podium. Konkurs ten polega na zebraniu zestawu wyjątkowych fotografii przedstawiających różne aspekty życia i funkcjonowania miasta widzianego oczami fotografów przemierzających ulice Gdyni na całym jej terytorium. Zwieńczeniem oraz uhonorowaniem uczestników konkursu będzie udział w zbiorowej wystawie prezentującej wybrane prace.

Strona konkursu fotograficznego: https://konkurs.gdyniafotogeniczna.pl/p/wystawa.html