konkurs fotograficzno-literacki "PANKREACJE"

konkurs fotograficzno-literacki „PANKREACJE” do 14 czerwca 2020


Zgłoszenia do 14 czerwca 2020. Organizatorem konkursu „Pankreacje” jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach.

– konkurs jest podzielony na dwie kategorie:
• kategoria literacka – można zgłaszać prace napisane dowolnym stylem literackim
• kategoria fotograficzna – można zgłaszać fotografie wykonane dowolnym stylem, a także dowolnym aparatem fotograficznym lub smatrfonem

Cele i założenia programowe konkursu:
– popularyzacja twórczości związanej z pandemią lub powstałej w jej trakcie,
– rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań,
– rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką młodzieży i dorosłych,
– wyłowienie talentów literackich i plastycznych,
– motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami.

Konkurs ma charakter zamknięty, mogą w nim brać udział wszystkie osoby dorosłe oraz młodzież w wieku 14+

Nagrody:

Każda z kategorii oceniana będzie oddzielnie. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora lub ewentualnych sponsorów o wartości:
I miejsce -500 zł,
II miejsce -300 zł,
III miejsce -200 zł.

Strona konkursu fotograficznego: http://mgck-jl.pl/wp-content/uploads/2020/05/Regulamin-Pankreacje-2020-2.pdf