IV Ogólnopolski konkurs fotograficzny ,,JAROSŁAWSKI KUFEREK”

IV Ogólnopolski konkurs fotograficzny ,,JAROSŁAWSKI KUFEREK” – do 19 lipca 2019


Zgłoszenia do 19 lipca 2019. Tematem Konkursu jest kufer, skrzynia podróżna, walizka (z ich różnorodnym przeznaczeniem, dawniej i dzisiaj) ukazany przy pełnej dowolności interpretacyjnej. Celem Konkursu jest nawiązanie do tradycji kupieckich miasta Jarosławia oraz propagowanie sztuki fotografowania jako jednej z form artystycznego wyrazu. Konkurs kierowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografowaniem.

· Konkurs rozstrzygnie jury powołane przez organizatora, biorąc pod uwagę wartość merytoryczną i artystyczną, jakość i oryginalność zgłoszonych fotografii.
· Fotografie nie mogą zawierać treści uznanych powszechnie za nieetyczne, niemoralne i obrażające uczucia.
· Fotografie, które nie spełnią warunków regulaminu nie będą podlegać ocenie.
· Oceniane będą fotografie indywidualne a nie zespołowe.
· Zdjęcia, które naruszają prawa osób trzecich, prawo polskie będą odrzucone.
· Jury przyzna: Główną Nagrodę wynoszącą 1000 złotych

Strona konkursu fotograficznego: https://kuferekmok.wixsite.com/konkurs