Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny do 10 sierpnia 2024


Zgłoszenia do 10 sierpnia 2024. Temat Konkursu: Władysław Broniewski fotografem – symulacja twórczości.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą pisemną rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu , biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność oraz kreatywność nadesłanych fotografii, wyłaniając trzech finalistów.

Nagrody:

Za Pierwsze miejsce: 1000 zł

Za Drugie miejsce: 700 zł

Za Trzecie Miejsce: 500 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://fotografiapolska.pl/konkurs-4999/