Białystok Interphoto Grand Prix

Konkurs fotograficzny Białystok Interphoto Grand Prix – do 2 sierpnia 2019


Zgloszenia do 2 sierpnia 2019. Grand Prix INTERPHOTO 2019 to międzynarodowy konkurs fotograficzny promujący najlepsze projekty z całego świata. Druga edycja Grand Prix INTERPHOTO 2019 towarzyszy czwartej edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2019. Najlepsze z nadesłanych projektów fotograficznych wybrane przez międzynarodowe Jury, w skład którego wchodzą eksperci z różnych dziedzin fotografii współczesnej, zaprezentowane będą podczas wystawy Grand Prix INTERPHOTO 2019 w Białymstoku we wrześniu 2019 podczas Festiwalu INTERPHOTO 2019. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15.000 PLN oraz zaproszenie do indywidualnej wystawy podczas kolejnej edycji Festiwalu INTERPHOTO 2021.

Nagrody:

Dziesięciu Finalistów Konkursu. Projekty Finalistów Konkursu zostaną zaprezentowane w całości bądź w części podczas wystawy Grand Prix INTERPHOTO 2019 w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2019 oraz zaprezentowane w Katalogu towarzyszącym Festiwalowi.

W ramach organizacji wystawy Finalistom Konkursu Organizator zapewni między innymi:
– pokrycie kosztów produkcji prac wchodzących w skład projektu
– montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji wystawy,
Postanowienia dotyczące organizacji wystawy zostaną ustalone w umowach podpisanych pomiędzy Organizatorem a Finalistami Konkursu po rozstrzygnięciu Konkursu.

Z grona dziesięciu Finalistów, w dniu otwarcia wystawy, Jury wyłoni Zwycięzcę Grand Prix INTERPHOTO 2019, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15.000 zł brutto oraz indywidualną wystawę podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2021.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.interphoto.pl/grand-prix-2019/