Portret

Portret XXVIII do 6 listopada 2023


Zgłoszenia do 6 listopada 2023. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 22 w Trzciance.

Tematem konkursu jest PORTRET.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 8 zdjęć.
Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej.
Opłata za udział w konkursie wynosi 60 zł.

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez profesjonalne Jury, w skład którego mogą wejść m.in. artyści, fotograficy, członkowie ZPAF, krytycy sztuki i przedstawiciele organizatorów

Nagrody:

• I nagroda: 2.000 zł
• II nagroda: 1.400 zł
• III nagroda: 1.000 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://www.portret.trzcianka.com.pl/2023/09/27/portret-xxviii-rusza/