Konkurs fotograficzny „Człowiek, Świat, Przyroda” – do 18 marca 2019


Zgłoszenia do 18 marca 2019. Zapraszamy serdecznie do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, świat, Przyroda”, a także do XV spotkań plenerowych pod nazwą Ogólnopolskie Młodzieżowe Spotkania z Fotografią, w czerwcu 2019 r.

Organizatorzy konkursu niezmiennie od 18 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc, w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkania pokonkursowe. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 21.

Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria do 15 lat
II kategoria od 16 do 21 lat

Nagrody:

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz zaproszonych gości.
Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
– w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda,
II nagroda,
III nagroda.
– odznaczenia „Za twórczość fotograficzną” przyznane przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej
– wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów.
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród.

Strona konkursu fotograficznego: https://pm.koszalin.pl/czlowiek-swiat-przyroda