Czy Orzeł wylądował

Konkurs fotograficzny „Czy Orzeł wylądował?” – do 29 sierpnia 2019


Zgłoszenia do 29 sierpnia 2019. Konkurs jest organizowany z okazji 50-tej rocznicy pierwszego lądowania na Księżycu. Tematyka nadsyłanych prac powinna nawiązywać do tego wydarzenia. Organizatorem konkursu jest Leica 6×7 Gallery Warszawa.

Spróbujcie odpowiedzieć na pytanie tytułowe „Czy Orzeł wylądował?” przy pomocy fotografii (do pięciu) lub krótkiego filmu (do 15 sekund). Wszyscy są zaproszeni i wszystko jest dozwolone – możecie użyć dowolnej techniki, przysłać historie prawdziwe lub zmyślone, stworzyć obrazy rzeczywiste lub zmanipulowane, udowodnić lub zaprzeczyć lądowaniu na Księżycu. Wszystko zależy od Was, liczy się oryginalność i kreatywność! Najważniejsze: chcemy się dobrze bawić i chcemy, żebyście też dobrze się bawili!

Organizator powoła komisję konkursową („Jury”), składającą się z min. trzech osób. Skład Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej konkursu (6x7award.com). Jury zajmuje się oceną nadesłanych prac i wyborem finalistów oraz laureata Konkursu. Jurorom zostanie udostępniona galeria nadesłanych prac. Głosowanie odbędzie się za pomocą systemu online wyposażonego w system weryfikujący dostęp. Każdy z jurorów wskaże 20 najlepszych jego/jej zdaniem prac. Do grona finalistów zostanie zaliczonych od 8 do 12 prac, które uzyskały najwięcej głosów członków Jury. Zwycięska praca zostanie wybrana w wyniku dogrywki – osobnego głosowania jurorów na jedną z prac z grona finalistów. Zwycięży praca, która otrzyma najwięcej głosów jurorów. Decyzje podjęte przez Jury Konkursowe są̨ ostateczne i nie podlegają̨ zaskarżeniu.

Technika wykonania fotografii / wideo jest dowolna. Tematyka powinna nawiązywać do pierwszego lądowania na Księżycu w roku 1969. Podstawowe kryteria oceny prac to: oryginalność pomysłu, kreatywność i jakość wykonania.

W formularzu zgłoszeniowym należy dodać́ zdjęcia w formacie jpg i rozdzielczości 3000 pikseli wzdłuż dłuższego boku lub plik wideo w formacie mpeg i rozdzielczości do 1920×1080 pikseli i długości nie przekraczającej 15 sekund. Laureaci konkursu zostaną poproszeni o bezzwłocznie dostarczenie plików cyfrowych w największej posiadanej rozdzielczości – umożliwiającej druk wysokiej jakości w formacie 50cm po dłuższym boku. W przypadku nie posiadania, lub nie dostarczenia przez Laureata takich plików, maksymalnie po upływie 24h od otrzymania informacji od organizatora o zakwalifikowaniu do finału, Organizator może odstąpić́ od przyznania nagrody i zakwalifikowaniu pracy do finału.

Nagrody:

Główną nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny Leica Q2. Nagroda główna w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce.

Prace zakwalifikowane do finału wezmą udział w wystawie w 6×7 Leica Gallery w Warszawie. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z drukiem i prezentacją zwycięskich prac, organizacją wystawy i wernisażu.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.6x7award.com