Konkurs fotograficzny Toya.: To Ja kreuję rzeczywistość – do 18 listopada 2018


Zgłoszenia do 18 listopada 2018. Zadanie konkursowe: przygotowanie i przysłanie jednej lub dwóch fotografii przedstawiającej zdjęcie Internetu. Innymi słowy zadaniem konkursowym jest wykreowanie na fotografii obrazu Internetu.

Celem konkursu fotograficznego jest:
a) Promowanie i utrwalanie atmosfery przedsiębiorczej na Wydziale EkSoc UŁ na rzecz wzmacniania innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości w regionie łódzkim.
b) Promocja wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego aktywności i potencjału konkurencyjnego partnerów otoczenia biznesowego Wydziału, w tym członków Rady Biznesu EkSoc UŁ.
c) Budowanie kreatywnej i ciekawej atmosfery do studiowania i pracy naukowej.
d) Budowanie podstaw wspólnych relacji biznesowych Wydziału EkSoc UŁ z otoczeniem biznesowym.

Konkurs inicjowany jest wystawą fotografii Firmy Toya eksponowanych przez minimum 30 dni w Galerii Łącznik. W tym czasie organizowany jest konkurs fotograficzny skierowany do studentów EkSoc UŁ. Po wyłonieniu zwycięzców, fotografie Firmy Toya wraz z fotografiami Zwycięzców konkursu będą eksponowane w Galerii Łącznik przez minimum kolejne 20 dni.

Firma Toya we własnym zakresie i na własny koszt wybierze i przygotuje od 7-14 fotografii w formacie 40X60cm, promujących jej markę oraz wartości biznesowe, kulturalne, regionalne. Fotografie te przed ekspozycją w Galerii Łącznik muszą zostać zaakceptowane pod względem treści przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. W przypadku braku akceptacji wystawa nie zostanie zrealizowana.

Wydział EkSoc UŁ jest jedynie miejscem ekspozycji fotografii Firmy toya i nie przejmuje z tego tytułu praw majątkowych.

W konkursie może brać udział każdy student I, II i III stopnia Wydziału EkSoc UŁ.

Wyłonione przez Jury prace zostaną nagrodzone przez Organizatora: Dla laureatów Konkursu przewidziano następujące nagrody:
I nagroda: 3 tys. zł
II nagroda: aparat fotograficzny kompaktowy ( do 1.5 tys. )
III nagroda: akcesoria fotograficzne (wartość ok. 1 tys.)

Strona konkursu fotograficznego: https://www.facebook.com/events/347550722677270/