Konkurs fotograficzny FEP European Professional Photographer of the Year – do 7 stycznia 2019


Zgłoszenia do 7 stycznia 2019. Celem tego konkursu jest promocja zawodu fotografa i podniesienie poziomu standardów zawodowych. Ma on na celu sprawiedliwe uznanie tych, którzy pracują w tym sektorze zgodnie z najwyższymi poziomami jakości i profesjonalizmu. Konkurs jest organizacją non-profit, a wszystkie pobrane opłaty zostaną wykorzystane do promocji FEP i stowarzyszeń członkowskich FEP.

Zostaną wydane następujące nagrody:

Nagroda FEP European Commercial Golden Camera
Nagroda FEP European Fashion Golden Camera
FEP Europejska nagroda w kategorii „Złoty aparat fotograficzny”, cyfrowa i artystyczna
Nagroda FEP – europejska kamera krajobrazowa
FEP European Portrait Golden Camera Award
FEP European Reportage / Photojournalism Golden Camera Award
FEP European Sports Golden Camera Award
FEP European Wedding Golden Camera Award
Nagroda FEP European Wildlife Golden Camera
FEP European Students & Young Photographers Golden Camera Award
Nagroda Silver Camera i Bronze Camera Award zostanie przyznana we wszystkich kategoriach

Nagrody FEP dla Europejskich Profesjonalnych Fotografów Roku są dostępne dla wszystkich fotografów zawodowych, którzy są zarejestrowani i mieszkają w kraju europejskim (zgodnie z definicją Rady Europy), bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, religię, narodowość lub pochodzenie etniczne. Konkurs jest otwarty dla członków i nie-członków stowarzyszeń FEP. Specjalna sekcja jest również otwarta dla europejskich młodych fotografów, asystentów i studentów fotografii do 30 roku życia.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.europeanphotographers.eu/competition/competition.php?compo_id=66