#foto_ichmiasto

Konkurs fotograficzny #foto_ichmiasto – do 31 sierpnia 2019


Zgloszenia do 6 listopada 2019. Konkurs fotograficzn organizowany przez Akademię Dzikiej Ochoty i Zarząd Zieleni m. st. Warszawy. Konkurs poświęcony jest miejskiej, a dokadnie warszawskiej przyrodzie. Odbywa się w ramach projektu ICH MIASTO, na który składa się 40 edukacyjnych spacerów po warszawskich parkach, w tym wypraw rowerowych i wycieczek przyrodniczych dla szkół.

Uczestnikiem Konkursu, może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada miejsce zamieszkania w Polsce, przy czym osoby o niepełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna ustawowego.

Konkurs jest adresowany do osób posiadających osobiste konto użytkownika w serwisie społecznościowym Instagram działającym pod internetowym adresem elektronicznym www.instagram.com (Konto Instagram) lub osobiste konto użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook działającym pod internetowym adresem elektronicznym www.facebook.com (Konto Facebook).

W ramach Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody rzeczowe:

– dla Laureata I Nagrody – zestaw: aparat fotograficzny Fuji X-T100 wraz z obiektywem Fujinon XC 15-45mm oraz książka Dwanaście srok za ogonautorstwa Stanisława Łubieńskiego (Wydawnictwo Czarne), o łącznej wartości brutto 1.984,90 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy);

– dla każdego Laureata II Nagrody – zestaw: aparat fotograficznyinstax mini 9wraz z podwójnym filmem instax minioraz książki Dwanaście srok za ogonautorstwa Stanisława Łubieńskiego (Wydawnictwo Czarne) iJakuckautorstwa Michała Książka (Wydawnictwo Czarne), o łącznej wartości brutto 319,80 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt groszy);

– dla każdego Laureata III Nagrody – książka Patyki i badyle autorstwa Urszuli Zajączkowskiej (Wydawnictwo Marginesy) o wartości brutto 37,90 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy);

– dla każdego Laureata IV Nagrody – książka Dwanaście srok za ogonautorstwa Stanisława Łubieńskiego (Wydawnictwo Czarne) o wartości brutto 34,90 zł (słownie: trzydzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy)

Oprócz wymienionych w p. III. 7. nagród, wszyscy Laureaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w specjalnym spacerze niespodziance zorganizowanym jesienią 2019 r. przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – zaproszenia na spacer zostaną wysłane do Laureatów drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed planowanym spacerem.

Ponadto, jesienią 2019 roku, wybrane przez Jury Fotografie Konkursowe zostaną zaprezentowane, z zastrzeżeniem postanowień p. II. 1. ii., szerokiej publiczności na ogólnodostępnej wystawie plenerowej zorganizowanej we współpracy z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy. O planowanym terminie i miejscu wystawy Laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż 14 dni przed planowym otwarciem wystawy.

Strona konkursu fotograficznego: http://ichmiasto.pl/konkurs/