Konkurs fotograficzny Fundacji Fotografia Polska

Konkurs fotograficzny Fundacji Fotografia Polska do 10 sierpnia 2024


Zgłoszenia do 10 sierpnia 2024. Temat Konkursu: Władysław Broniewski fotografem – symulacja twórczości.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu , biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność oraz kreatywność nadesłanych fotografii, wyłaniając trzech finalistów.

Nagrody:

• I miejsce: 1 000 zł
• II miejsce: 700 zł
• III miejsce: 500 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://fotografiapolska.pl/konkurs-4999/