Kresowa Trójka

Konkurs fotograficzny Kresowa Trójka do 30 września 2023


Zgloszenia do 30 września 2023. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkurs fotograficznym Kresowa Trójka 1773-1863-1943!

Sięganie do rocznic wydarzeń historycznych jest jedną z oznak dojrzałego patriotyzmu. W przeszłości kultury, danego obszaru, czy języka poszukujemy źródeł swojej tożsamości i światopoglądu. Rok 2023 przynosi nam kolejne inspiracje – zachęcając do spojrzenia na niespokojne daty z „trójką” na końcu.

Konkurs fotograficzny Kresowa Trójka 1773-1863-1943, odwołuje się do dat powołania Komisji Edukacji Narodowej, powstania styczniowego oraz dwóch tragicznych wydarzeń z 1943 roku – rzezi wołyńskiej oraz ważnej z perspektywy regionu likwidacji getta białostockiego.

Zależy nam, aby prace nadsyłane na konkurs nawiązywały do lokalnej pamięci o wspomnianych wydarzeniach lub w sposób uniwersalny mierzyły się z wartościami, które wybrzmiewają z doświadczeń historycznych.

Nagrody:

I miejsce – 1000,00 zł
II miejsce – 800,00 zł
III miejsce – 700,00 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://www.rodm-bialystok.pl/index.php/40-dzialania-dodatkowe/928-konkurs-fotograficzny-kresowa-tr%C3%B3jka