Ulica fascynuje

„Ulica fascynuje” do 30 września 2021


Zgłoszenia do 30 września 2021. Organizatorem konkursu jest Zielonogórskie Towarzystwo Fotograficzne.

Tematem konkursu jest szeroko pojęta fotografia uliczna tzw. „street photo”.

Fotografie należy dostarczyć na papierze osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany w regulaminie konkursu.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

Zdjęcia muszą być wykonane w tym roku.

Nagrody:

Najlepsze fotografie zostaną nagrodzone:
za I miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa
za II miejsce – dyplom
za III miejsce – dyplom

Strona konkursu fotograficznego: http://www.ztf.zgora.pl/wp/otwarty-konkurs-fotograficzny-ztf/