Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Polski” – do 6 listopada 2018


Zgłoszenia do 6 listopada 2018. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace (tryptyk itp. Traktowany jest jako jedna praca) w formacie od 20×30 do 70×100 cm.

Każdy autor musi dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia, która jest załącznikiem regulaminu;
Wymagamy aby każde zdjęcie było podpisane na odwrocie; tytuł pracy, imię i nazwisko autora.

Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia prac, które nie będą podpisane.

Prace nadesłane na konkurs można odebrać osobiście w KCK od 7 grudnia 2018 do 7 lutego 2019. Prace nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.

Strona konkursu fotograficznego: http://kck.ketrzyn.pl/wydarzenia/wydarzenie/otwarcie-wystawy-ogolnopolskiego-konkursu-fotograficznego-pejzaz-polski/