Moho Art Prize 2019

Moho Art Prize – do 12 lipca 2019


Zgloszenia do 12 lipca 2019. Nagroda jest przyznawana oraz zarządzana przez organizację MOHO. Pula nagród wynosi 30.000,00 €.

Organizacja rozpoczęła swoją działalność na rynku sztuki współczesnej w 2009 roku. Z okazji dziesiątego roku działalności, w 2019 roku, została ustanowiona nagroda MOHO, dedykowana artystom wizualnym poniżej 50 roku życia.

Uczestnictwo dozwolone dla artystów poniżej 50 roku życia.
W przypadku nagrody przyznawanej całej produkcji artystycznej nie ma ograniczeń co do liczby prac, tematu, techniki lub rozmiaru.
W przypadku nagrody indywidualnej, cykl lub projekt artystyczny musi składać się z co najmniej trzech prac.
Dozwolony jest każdy rodzaj fotografii.


Nagrody:

Nagroda za całą produkcję artystyczną – 5000,00€
Nagroda za jeden projekt – 2500,00€

Strona konkursu fotograficznego: https://mohoprize.com/index.php/pl/