Pokaż się

Konkurs fotograficzny „Pokaż się” – do 15 lipca 2019


Zgloszenia do 15 lipca 2019. Już po raz szósty zapraszamy do nadsyłania swoich projektów wystaw w ramach konkursu „Pokaż się” organizowanego przez Fundację 2.8 podczas 9. Opolskiego Festiwalu Fotografii.

Konkurs „Pokaż się” skierowany jest do szerokiej rzeszy odbiorców zajmujących się fotografią. Nadesłane propozycje – gotowe lub na ukończeniu projekty wystawy – muszą wiązać się z hasłem przewodnim 9. Opolskiego Festiwalu Fotografii jakim jest „Czas utrwalony”. Organizatorzy są otwarci na technikę i formę zaproponowanych wystaw. W sekcji „Pokaż się” mogą brać udział wyłącznie artyści mieszkający lub studiujący na terenie Polski, którzy tworzą w kraju lub poza granicami Polski.

W poprzednich edycjach wybraliśmy prace: Jakuba Wawrzaka, Pawła Piotrowskiego, Piotra Pardiaka, Marleny Jabłońskiej, Roberta Danieluka.

Udział w naborze jest bezpłatny i otwarty dla każdego.

Autor zwycięskiego projektu wystawy otrzyma od organizatora Fundacji 2.8 nagrody:

– pieniężną w wysokości 1500,00zł (kwota pomniejszona będzie o podatek, który organizator konkursu odlicza od kwoty brutto).
– możliwość prezentacji swojej wystawy w ramach Festiwalu

Wernisaż jednego wyróżnionego projektu odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu podczas otwarcia 9. Opolskiego Festiwalu Fotografii, 4 października 2019 roku.

W wyborze prac weźmie udział Komisja Konkursowa w składzie:

– prof. Marek Szyryk – Szkoła Filmowa w Łodzi
– Joanna Kinowska – Służewski Dom Kultury w Warszawie
– Sławomir Mielnik – Fundacja 2.8

Ocenie podlegać będą tak elementy jak:
Ogólne wrażenie artystyczne, spójność pracy z hasłem konkursu, zawartość merytoryczna, pomysłowość i nowatorstwo, staranność wykonania.

Strona konkursu fotograficznego: https://offoto.pl/2019/05/06/9-pokaz-sie/