Przyroda Polski

Konkurs fotograficzny „Przyroda Polski” – do 8 września 2019


Zgloszenia do 8 września 2019. Organizatorem konkursu jest Fotobalans – klub fotograficzny przy MOK w Radlinie oraz Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie przy ulicy Mariackiej 9.

Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy do udziału fotografów profesjonalnych oraz amatorów.

CEL KONKURSU
Propagowanie fotografii przyrodniczej jako środka ukazującego unikalne piękno polskiej przyrody wg frazy Stanisława Jachowicza „Cudze chwalicie, swego nie znacie” oraz przybliżenie go szerszej publiczności w formie publikacji wybranych prac w trakcie Balans Foto Festiwal.

NAGRODY
NAGRODY w postaci bonu podarunkowego do sklepu ze sprzętem fotograficznym przyznane będą przez Jury konkursu.
Pula nagród wynosi 1500zł ( o sposobie podziału decyduje Jury).

JURY KONKURSU i SPOSÓB OCENY
1. Wybrane Jury podczas oceniania będzie brad pod uwagę technikę wykonania, oryginalnośd oraz kreatywnośd.
2. Z prac Jury sporządzony zostanie protokół.
3. Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Do rozstrzygnięcia konkursu dojdzie, jeżeli zgłoszonych zostanie co najmniej 30 prac (słownie trzydzieści).

Strona konkursu fotograficznego: http://mok.radlin.pl/regulamin-konkursu-przyroda-polski-org-fotobalans.html