Konkurs fotograficzny Śląska Fotografia Prasowa

Konkurs fotograficzny: Śląska Fotografia Prasowa – do 10 lutego 2019


Zgłoszenia do 10 lutego 2019. Biblioteka Śląska w Katowicach we współpracy z Instytutem Fotografii Twórczej w Opawie – ogłaszają kolejną, szesnastą edycję międzynarodowego konkursu Śląska Fotografia Prasowa.

To konkurs, który wśród fotoreporterów i publiczności zyskał już renomę i popularność. Uczestniczą w nim profesjonalni fotograficy i amatorzy, związani ze Śląskiem poprzez miejsce zamieszkania lub współpracę ze śląskimi mediami i instytucjami – którzy zgłaszają swoje najlepsze zdjęcia wykonane w poprzednim roku.

Każdy autor może dostarczyć nie więcej niż 6 prac. Mogą to być zdjęcia pojedyncze i/lub fotoreportaże. W przypadku fotoreportażu cały cykl będzie oceniany jako jedna praca, a może się on składać maksymalnie z 6 zdjęć. Łączna liczba zdjęć nadesłanych przez jednego uczestnika to 36. Należy zaznaczyć kolejność fotografii (dotyczy fotoreportaży).

Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia, będące wynikiem jednorazowej ekspozycji. Fotomontaże i multiekspozycja nie będą brane pod uwagę. Dopuszcza się podstawową obróbkę cyfrową (taką jak w ciemni).

Nagrody:

Spośród prac wyeksponowanych na wystawie Kapituła wyłoni trzech głównych laureatów. Laureaci zostaną wyróżnieni nagrodami pieniężnymi:

I Nagroda – 4000 zł
II Nagroda – 3000 zł
III Nagroda – 2000 zł

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.bs.katowice.pl/pl/sfp_2018