Przegląd Diaporam Górskich

Przegląd Diaporam Górskich do 20 kwietnia 2022


Zgłoszenia do 20 kwietnia 2022. Organizatorem „Przeglądu diaporam górskich” jest Polskie Towarzystwo Tatrzańskie – Oddział Łódzki wraz z Łódzkim Domem Kultury. Przegląd odbędzie się w dniu 12 maja 2022 roku w Łódzkim Domu Kultury w ramach „Dni Gór”. Celem przeglądu jest popularyzowanie wartości krajoznawczych, turystycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych gór i miasta Łodzi.

Udział w Przeglądzie jest otwarty dla wszystkich tworzących cyfrowe diaporamy, którzy zaakceptują
postanowienia niniejszego regulaminu.

Prace można zgłaszać w kategorii górskiej.

Organizator powołuje jury, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do pokazu w trakcie Przeglądu diaporam górskich oraz przyznaniu nagród i wyróżnień. Jury w swoim wyborze będzie kierowało się wartościami artystycznymi i poznawczymi diaporam.

Nagrody:

Autorzy najlepszych prac według oceny jury otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe od sponsorów „Dni Gór” odpowiednio za I, II i III miejsce .

Strona konkursu fotograficznego: http://pttlodz.org/images/pdg/regpdg12.pdf