Sztuka Natury 2024

Konkurs fotograficzny „Sztuka Natury 2024” do 9 września


Zgłoszenia do 9 września 2024. Konkurs organizowany jest przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą „Sztuka Natury” Toruń 2024.

Celem konkursu jest promocja fotografii artystycznej i dokumentalnej inspirowanej Naturą.

Tematem konkursu jest Natura, rozumiana jako dzika przyroda w aspekcie jej piękna, ale także zagrożeń, ochrony różnorodności biologicznej oraz poszukiwań artystycznych nią inspirowanych.

Do konkursu nie będą przyjmowane obrazy przetworzone cyfrowo, za wyjątkiem zakresu określonego w punkcie 4 niniejszego Regulaminu. Niedopuszczalne jest wstawianie lub usuwanie elementów obrazu.
Zdjęcia powstałe w wyniku połączenia dwóch lub więcej zdjęć są dozwolone wyłącznie w celu uzyskania zdjęć panoramicznych lub poszerzenia zakresu dynamicznego obrazu (HDR). Wykorzystane pojedyncze zdjęcia muszą być wykonane w tym samym miejscu i czasie aby zagwarantować autentyczność zdjęcia końcowego. Wielokrotna ekspozycja jest dozwolona tylko wtedy, gdy jest to natywna funkcja aparatów, które generują pojedynczy plik RAW.
Do konkursu nie będą przyjmowane obrazy generowane przez AI (sztuczną inteligencję). W przypadku wątpliwości, Jury może poprosić o dostarczenie oryginalnych plików źródłowych – RAW, zarejestrowanych przez aparat.
Jeżeli pliki źródłowe nie zostaną przesłane w wyznaczonym przez Jury czasie lub nie będą zgodne z niniejszym Regulaminem, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

Nagrody:

Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami finansowymi.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.sztukanatury.eu/konkursy-festiwalowe/konkurs-fotograficzny-photographic-competition/