Konkurs fotograficzny „Takie jest życie, taki jest świat”

Konkurs fotograficzny „Takie jest życie, taki jest świat” – do 30 kwietnia 2019


Zgłoszenia do 30 kwietnia 2019. Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat” KARLINO 2019 organizowanego przez Karliński Ośrodek Kultury. Wcześniej przez 14 lat konkurs nosił nazwę „Cztery pory roku”, zatem tegoroczna edycja to już 27. Nasz konkurs istnieje tak długo na dobrym poziomie dzięki wiernym i licznym uczestnikom.

Na początku maja b. r. organizatorzy powołają jury, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i na wystawę, oraz o przyznaniu nagród i wyróżnień pieniężnych (pula nagród –2500zł). O dokładnym terminie wystawy autorzy zostaną poinformowani. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i pobytu uczestników konkursu na wystawie pokonkursowej.

Odbitki zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych przechodzą na własność Karlińskiego Ośrodka Kultury. Prawa autorskie tych prac pozostają własnością ich autorów.

Strona konkursu fotograficznego: http://kokkarlino.pl/index.php/2019/02/09/xiii-edycja-konkursu-fotograficznego/