Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR

Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR do 20 maja 2021


Zgłoszenia do 20 maja 2021. Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2021 w dziedzinie fotografii są twórczym spotkaniem służącym prezentacji osiągnięć artystycznych i promocji dokonań osób z województwa kujawsko-pomorskiego amatorsko uprawiających twórczość fotograficzną.

W Konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające, uczące się, studiujące lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Tematem przewodnim jest hasło: Science fiction w roku Stanisława Lema.

Nagrody:

Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez Organizatora.
Jury wyłoni laureatów, przyzna nagrody finansowe i wyróżnienia (pula nagród: 4000.00 zł).
Jury zastrzega sobie prawo do decydowania o wyborze zdjęć danego autora i kolejności ich prezentacji na wystawie oraz w katalogu.
Organizator nie informuje o wynikach przed otwarciem wystawy.
Ocena Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Strona konkursu fotograficznego: http://woak.torun.pl/event/katar-fotografia-2021/