Tylko jedno zdjęcie

Konkurs fotograficzny „Tylko jedno zdjęcie” – do 12 września 2019


Zgłoszenia do 12 września 2019. Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu zaprasza do udziału w XII Konkursie Fotograficznym „Tylko jedno zdjęcie”.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących: amatorów i profesjonalistów z całego świata i w każdym wieku. Prace konkursowe muszą być fotografiami wykonanymi przez uczestnika na emulsji światłoczułej lub w technologii cyfrowej (zdjęcia muszą zostać wykonane poprzez rejestrację obrazu za pomocą elementów wrażliwych na światło).

Przedmiotem pracy konkursowej jest fotografia na dowolny temat wykonana w formie fotografii barwnej lub czarno-białej. Zdjęcie zgłoszone do konkursu mieć formę cyfrową: być w formacie obrazu JPG i nie może przekraczać 1920×1080 pikseli. Na zdjęciu nie może znajdować się żaden podpis ani identyfikator, zdjęcie musi być w profilu RGB (bez CMYK). Każdy uczestnik po rejestracji i przesłaniu zdjęcia, które musi mieć tytuł w aplikacji pod podglądem zdjęcia (tytuł pliku zdjęcia musi być taki sam), otrzymuje e-mail z potwierdzeniem.

Organizatorzy pobierają opłatę za zgłoszenie do konkursu. Opłata jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników i wynosi:
– dla uczestników z Polski: 30 PLN płatne przez PayPal mok@pro.onet.pl lub na konto bankowe
– dla uczestników z innych krajów: 8 € płatne tylko przez PayPal mok@pro.onet.pl

Nagrody:

– FRP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal
– FIAP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal, odznaka dla najlepszego autora, wstążki
– PSA: Złoty, Srebrny, Brązowy medal
– IAAP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal, wstążki
– nagrody sponsorów

Strona konkursu fotograficznego: http://tylkojednozdjecie.pl/