Konkurs fotograficzny Vintage Grand Prix

Konkurs fotograficzny Vintage Grand Prix – do 10 lipca 2019


Zgłoszenia do 10 lipca 2019. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów, które zostaną zaprezentowane w Programie Konkursu w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL.

Konkurs ma charakter otwarty. Do nadsyłania prac Organizator zaprasza wszystkich fotografów: studentów i absolwentów szkół artystycznych, amatorów, freelancerów.

Zdjęcia nadesłane do konkursu winny być wykonane w technikach: fotografia z kliszy, fotografia z błony, polaroid camera obscura i inne, w technikach analogowych i szlachetnych m.in. dagerotypia, mokra płyta kolodionowa, kalotypia, kalitypia, cyjanotypia, anthotypia, platynotypia, palladotypia bądź technikach cyfrowych, ale poddane takim procesom, by ich finalna wersja nawiązywała do technik szlachetnych i posiadała „vintage look”. Zgłaszać można jedynie zwarte cykle fotograficzne (minimum 7 fotografii). Komisja nie będzie rozpatrywała pojedynczych fotografii.

Nagrody:

Spośród Uczestników Konkursu wybranych zostanie trzech finalistów. Zwycięzca VINTAGE GRAND PRIX otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł brutto. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł brutto, natomiast zdobywca miejsca trzeciego 1000 zł brutto. Warunki i sposób przekazania nagrody zostaną określone w odrębnych umowach.

Zwycięskie projekty wszystkich trzech finalistów zostaną zaprezentowane w formie wystawy w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL.

W ramach organizacji wystaw nagrodzonym finalistom konkursu Organizator zapewni między innymi:

– pokrycie kosztów produkcji prac wchodzących w skład projektu albo transport i transport zwrotny oprawionych prac do określonej kwoty ustalonej w odrębnej umowie
– montaż i demontaż wystawy
– refundację kosztów podróży do sumy ustalonej w odrębnej umowie
– jeden nocleg dla jednej osoby podczas głównego weekendu festiwalowego

Strona konkursu fotograficznego: http://vintagephotofestival.com/pl/regulamin-vintage-grand-prix/