Konkurs Fotograficzny „Uniwersytet”

Konkurs Fotograficzny „Uniwersytet” – do 18 października 2019


Zgłoszenia do 18 października 2019. Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Uniwersytet” organizowany przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy.

Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.

Poprzez nadesłanie zdjęć na Konkurs uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace (format minimum 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca.

Nagrody:

I nagroda 1500,- zł
II nagroda 1200,- zł
III nagroda 1000,- zł

Strona konkursu fotograficznego: http://jp2.krakow.pl/konkurs-fotograficzny/