Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda "Krajobraz Górski"

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski” – do 20 kwietnia 2020


Zgłoszenia do 20 kwietnia 2020. Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu ogłasza międzynarodowy konkurs fotograficzny im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski”.

Cele i założenia programowe
– utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu górskiego
– zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym
– popularyzacja fotografii górskiej poprzez organizowanie wystaw krajowych i zagranicznych
– gromadzenie najciekawszych fotografii krajobrazu gór

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy z kraju i zagranicy.
2. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej.
3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24 x 30 cm. Do powiększenia należy dołączyć wglądówki do celów poligraficznych (mogą być w formie elektronicznej).

Nagrody:

Organizatorzy powołują jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu fotografii na wystawę i przyznaniu nagród
– I nagroda – 8000 zł
– II nagroda – 2500 zł
– III nagroda – 1000 zł
– Medale FIAP: złoty, srebrny, brązowy
– Nagrody Burmistrza Nowego Targu – 1000 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://www.mok.nowytarg.pl/images/stories/aktualnosci/2020/styczen/regulaminsund2020.pdf