konkurs-im-jana-sunderlanda-krajobraz-gorski-2021

Konkurs im. Jana Sunderlanda „Krajobraz górski” do 30 czerwca 2021


Zgłoszenia do 30 czerwca 2021. Tematem konkursu jest „Krajobraz górski”.

Cele i założenia programowe
– utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu górskiego
– zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym
– popularyzacja fotografii górskiej poprzez organizowanie wystaw krajowych i zagranicznych
– gromadzenie najciekawszych fotografii krajobrazu gór

Konkurs ma charakter otwarty –mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy z kraju i zagranicy.2.Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 prac.

Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej.

Nagrody:

• I nagroda: 10.000 zł
• II nagroda: 2.500 zł
• III nagroda: 1.000 zł
• Medale FIAP: złoty, srebrny, brązowy
• Nagrody Burmistrza Nowego Targu: 1.000 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://www.mok.nowytarg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=133