Konkurs „O Złotą Rotundę Cieszyńską”

Konkurs „O Złotą Rotundę Cieszyńską” do 22 grudnia 2022


Zgłoszenia do 22 grudnia 2022. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, bez względu na ich przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych
Uczestnicy konkursu nadsyłają tylko jedną fotografię w kategorii – PEJZAŻ
Prace należy przesyłać na e-mail – cieszyn@znp.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
– tytuł pracy, miejsce, gdzie zostało zrobione.
– dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, nr telefonu.

Nagrody:

Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. (łączna wartość nagród wynosi 2000 zł).

Strona konkursu fotograficznego: http://www.znp.cieszyn.pl/