Konkurs „Takie jest życie, taki jest świat” do 30 kwietnia 2020


Zgłoszenia do 30 kwietnia 2020. Zapraszamy do udziału w XIV edycji konkursu fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat” Karlino 2020 organizowanego przez Karliński Ośrodek Kultury. Wcześniej przez 14 lat (1993-2006) nasz konkurs nosił nazwę „Cztery pory roku”, jest to zatem 28 odsłona naszych konkursów. Zaczynaliśmy razem z WOŚP. W tym roku nastąpiło również zrównanie ilości edycji obu tytułów. Nasz konkurs istnieje tak długo na dobrym poziomie dzięki wiernym i licznym uczestnikom. Bardzo dziękujemy i zapraszamy!

W konkursie mogą brać udział wszyscy fotografujący -profesjonaliści i amatorzy bez ograniczenia wiekowego. Zachęcamy do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii,myślenia poza schematami, unikania oczywistych obrazów. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Każdy uczestnik może nadesłać do 10 prac wykonanych dowolną techniką o formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm. Zestawy zdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem ich wyraźnego oznaczenia (układ kompozycji).Należy również dodatkowo dołączyć zdjęcia w postaci cyfrowej(pliki JPG, bmp lub tif na płycie CD lub DVD). Pliki cyfrowe będą wykorzystane w folderze wystawyoraz do promocji konkursu i wystawyna stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do sposobu prezentacji i aranżacji prac na wystawie pokonkursowej, a także prawo wyboru zdjęć do folderu wystawy.

Nagrody:

Na początku maja 2020 r.organizatorzy powołają jury, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu i na wystawę, oraz o przyznaniu nagród i wyróżnieńpieniężnych (pula nagród –3000zł). O dokładnym terminie wystawy autorzy zostaną poinformowani. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu i pobytu uczestników konkursu na wystawie pokonkursowej.

Strona konkursu fotograficznego: http://kokkarlino.pl/index.php/konkurs-fotograficzny-2020/