II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego” – do 31 grudnia 2018


Zgłoszenia do 31 grudnia 2018. Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Konkurs przeznaczony jest dla osób niezajmujących się zawodowo fotografią. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego – przykłady prac artysty podejmujących motyw martwej natury podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl.

Nagrody:
Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat i powyżej 16 lat. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne:
I nagroda – 600 zł
II nagroda – 500 zł
III nagroda – 400 zł

Strona konkursu fotograficznego: muzeum.bydgoszcz.pl