Latające cuda natury

Latające cuda natury do 14 sierpnia 2020


Zgłoszenia do 14 sierpnia 2020. Organizatorem konkursu fotograficznego „Latające cuda natury” jest Centrum Edukacji Ekologicznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
– utrwalenie w fotografii unikalnego piękna zwierząt, które posiadają umiejętność latania,
– zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym,
– popularyzacja fotografii przyrodniczej poprzez organizowanie wystaw,
– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest otwarty dla twórców z kraju i zagranicy (nie ma ograniczeń wiekowych).
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszeniową wraz ze zgodą i klauzulą RODO. Są one dostępne pod adresem: http//kultura-jarocin.pl/konkursy/. Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na wskazany niżej adres.
3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie 3 prace (mile widziany komentarz do fotografii).
4. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, jednak do konkursu muszą być zdigitalizowane, a ich format nie może być mniejszy niż 3000 pikseli na dłuższym boku. Nie ma górnych ograniczeń wielkości zdjęć.

Nagrody:

I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł oraz statuetka „Złota Wiewióra”,
II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł oraz statuetka „Ruda Wiewióra”,
III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł oraz statuetka „Wiewióra Czarna”,

Strona konkursu fotograficznego: http://kultura-jarocin.pl/konkursy/