Między niebem, a ziemią

Między niebem, a ziemią do 27 kwietnia 2020


Zgłoszenia do 27 kwietnia 2020. IV ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „Między niebem, a ziemią – fotografia inna niż wszystkie”, zwany dalej konkursem, jest zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze” przy współudziale Domu Kultury „Sokół” pod patronatem Burmistrza Strzyżowa.

Konkurs skierowany jest do profesjonalistów i amatorów w dwóch grupach wiekowych. Udział w nim może wziąć każdy fotograf, miłośnik energii, który lubi kreować wizerunki tematyczne.

Celem konkursu jest propagowanie wartości artystycznych i piękna rzeczywistości zamkniętych w kadrze. Fotografia i jej walor powinny w sposób oczywisty oddziaływać na uczucia i wywoływać emocje u widza, popularyzując sztukę fotografii.

Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.

Nie dopuszcza się do konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej, jakości technicznej.

Nagrody:

Główną nagrodą w Konkursie są:
• W grupie I do lat 18 dla młodzieży 3 atrakcyjne nagrody rzeczowe.
• W grupie II dla dorosłych:
I miejsce – bon o wartości 1 000 zł
II miejsce – bon o wartości 500 zł
III miejsce – bon o wartości 300 zł.
• Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

Strona konkursu fotograficznego: http://zakorzenieniwkulturze.pl/wydarzenie/iv-ogolnopolski-konkurs-fotograficzny/