Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny – do 15 października 2018


Zgłoszenia do 15 października 2018. Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt.: „Różnorodność biologiczna i krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny”.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i adresowany jest do pasjonatów fotografii w dwóch kategoriach wiekowych: do 19 lat i od 20 lat wzwyż. Celem konkursu jest zainteresowanie, w szczególności młodych ludzi, poznaniem przyrody Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny, uwrażliwienie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Konkurs jest objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody. Patronat artystyczny nad konkursem objął Związek Polskich Fotografów Przyrody, natomiast patronat medialny zapewniły TVP 3 Rzeszów i Gazeta Bieszczadzka.

Nagrody:
– sprzęt fotograficzny, lornetki oraz książki o tematyce przyrodniczej i fotograficznej.
– książki o tematyce przyrodniczej/fotograficznej

Strona konkursu fotograficznego: www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2364&Itemid=1