Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO

Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej DZIECKO do 30 kwietnia 2020


Zgłoszenia do 30 kwietnia 2020. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu ogłasza XII Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej „DZIECKO”
pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP, Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF oraz Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP.

Temat
Dziecko i jego świat ukazany przy pomocy fotograficznych środków wyrazu. i pełnej dowolności interpretacyjnej. Żadne ze zdjęć nie może naruszać godności dziecka i jego prawa do prywatności.

Warunki uczestnictwa
1. Konkurs dostępny jest dla wszystkich fotografujących.
2. Uczestnik konkursu organizowanego pod patronatem FIAP wyraża zgodę na możliwość weryfikacji przez FIAP, czy fotografie spełniają przepisy i definicje FIAP, nawet jeżeli autor zdjęć nie jest członkiem tej organizacji. FIAP może użyć wszelkich dostępnych jej środków w celu sprawdzenia fotografii. Każda odmowa współpracy z FIAP lub odmowa przedstawienia oryginalnych fotografii (plików) wykonanych aparatem będzie ukarana przez FIAP. W przypadku sankcji za niezgodność z przepisami, FIAP udostępni nazwisko uczestnika w dowolnej formie przydatnej do informowania o naruszeniu przepisów. W celu ułatwienia ewentualnej weryfikacji zaleca się pozostawienie oryginalnych danych EXIF w przesłanych na konkurs fotografiach.

Nagrody:

FIAP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal; sześć wyróżnień; odznaka dla najlepszego autora.
FRP: Złoty, Srebrny, Brązowy medal.
Nagrody organizatorów: nagrody pieniężne.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.wbp.poznan.pl/fotografia/konkursy/dziecko/#Mi%C4%99dzynarodowe%20Biennale%20Fotografii%20Artystycznej%20DZIECKO