Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda Krajobraz Górski

Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski” – do 30 kwietnia 2019


Zgłoszenia do 30 kwietnia 2019. Ruszyla 39 edycja międzynarodowego konkurs fotograficznego im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski 2019”.

Cele i założenia programowe

– utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu górskiego
– zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym
– popularyzacja fotografii górskiej poprzez organizowanie wystaw krajowych i zagranicznych
– gromadzenie najciekawszych fotografii krajobrazu gór

Zasady uczestnictwa

– Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy z kraju i zagranicy.
– Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej.
– Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24 x 30 cm. Do powiększenia należy dołączyć wglądówki do celów poligraficznych (mogą być w formie elektronicznej).
– Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie godło autora oraz numer zgodny z zapisanym w karcie zgłoszenia (w przypadku zestawu – łamany przez numer zdjęcia w zestawie) a także rok wykonania zdjęcia oraz jego tytuł.

Nagrody:

Organizatorzy powołują jury, które zdecyduje o:
– zakwalifikowaniu prac do konkursu
– zakwalifikowaniu fotografii na wystawę
– przyznaniu nagród

I nagroda – 5000 zł
II nagroda – 2500 zł
III nagroda – 1000 zł
Medale FIAP: złoty, srebrny, brązowy

Strona konkursu fotograficznego: http://www.mok.nowytarg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=133