Zdjęcie Roku

Zdjęcie Roku! do 15 sierpnia 2021


Zgłoszenia do 6 listopada 2021. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne wraz z Zamojskim Domem Kultury po kilku latach przerwy wracają do organizacji konkursu fotograficznego pt. Zdjęcie Roku!

Serdecznie zapraszamy wszystkich fotografujących do wzięcia udziału. Szczególnie, że konkurs przewidziany jest dla dwóch kategorii wiekowych, a udział w tej edycji jest całkowicie bezpłatny!

Celem konkursu jest popularyzacja fotografii, rozwój aktywności artystycznej oraz integracja środowiska fotograficznego. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest on zarówno do amatorów, jak i osób zajmujących się profesjonalnie fotografią.

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących z podziałem na dwie kategorie
a) dzieci i młodzież do lat 18 (M)
b) dorośli (D)

Technika prac oraz tematyka jest dowolna.

Nagrody:

Zwycięzca konkursu „Zdjęcie roku” w kategorii dorośli otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, zaś w kategorii dzieci i młodzież: 500 zł. Organizatorzy przewidują wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla pozostałych wyróżnionych prac.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.ztf.pl/konkursy/522,4,powraca-zdjecie-roku