Odkrywamy nasze dziedzictwo

„Odkrywamy nasze dziedzictwo” do 12 sierpnia 2022


Zgłoszenia do 12 sierpnia 2022. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. W tym roku zapraszamy do odkrycia dekoracji architektonicznych, takich jak: mozaiki, freski, sgraffita, witraże, ozdobne posadzki, stiuki, polichromie, malarstwo ścienne, murale, okładziny ceramiczne, tynki ozdobne i płaskorzeźby.

Spośród nadesłanych prac, Jury Konkursu, którego skład w drodze zarządzenia wyłoni Marszałek Województwa Mazowieckiego, wybierze maksymalnie 8 fotografii biorąc pod uwagę zgodność z tematem przewodnim konkursu, kreatywność i jakość zdjęć.

Nagrody:

I nagroda – w wysokości 2 000,00 zł;
II nagroda – w wysokości 1 800,00 zł;
III nagroda – w wysokości 1 600,00 zł;
maksymalnie 5 wyróżnień – po 800 zł każde.

Strona konkursu fotograficznego: https://bip.mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/kultura-i-turystyka/dziedzictwo/odkrywamy-nasze-dziedzictwo/iii-edycja-konkursu-fotograficznego-odkrywamy-nasze-dziedzictwo.html