Gdańskie-łąki-miejskie

Konkurs fotograficzny Gdańskie łąki miejskie – do 18 października 2019


Zgłoszenia do 18 października 2019. W Gdańsku nie brakuje terenów zielonych. Obok miejskich parków, trawników czy ukwieconych skwerów, gdańszczanie mogą też cieszyć się z wielu pięknych łąk. Warto zauważyć i docenić piękno tych przestrzeni. Stąd pomysł na konkurs, którego celem jest m.in. promowanie miejskich łąk kwietnych jako wartościowego i estetycznego elementu zieleni miejskiej. Organizatorzy pragną także uwrażliwić mieszkańców na kwestie przyrodnicze.
Zdjęcie powinno ukazywać łąkę jako element krajobrazu miasta Gdańska. Na zdjęciu nie mogą znaleźć się żadne osoby, które można zidentyfikować. Uczestnik musi być autorem nadesłanych zdjęć i być właścicielem praw autorskich do zgłaszanych zdjęć. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno autorskie zdjęcie gdańskiej łąki w miejskim krajobrazie wykonane w 2019 r.

Nagrody:

– 700,00 zł brutto – za I miejsce
– 500,00 zł brutto – za II miejsce
– 300,00 zł brutto – za III miejsce.

Strona konkursu fotograficznego: https://bip.gdansk.pl/subpages/akty_prawne/pliki/2019/PMG_2019_8_477_zal01.pdf