Powitanie żurawi. Piękno Poleskiego Parku Narodowego

„Powitanie żurawi. Piękno Poleskiego Parku Narodowego” do 31 lipca 2023


Zgłoszenia do 31 lipca 2023. Tematem konkursu jest żuraw oraz obszar przez niego zamieszkały, szczególnie tereny w granicach Poleskiego Parku Narodowego.

Cele konkursu:
– promowanie postaw pro-środowiskowych
– udokumentowanie dziedzictwa przyrodniczego, szczególny nacisk położony jest na dziedzictwo prawnie chronione
– promocja miejsc związanych z tematyką konkursu

Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Partnerami konkursu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Poleski Park Narodowy.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu w czasie wydarzenia pn. IV Lubelskie Spotkania z Przyrodą Pożegnanie Żurawi w Poleskim Parku Narodowym.

Uczestnikiem/-czką konkursu może być każda osoba fotografująca (amatorsko i zawodowo) bez względu na wiek.

Konkurs ma zasięg krajowy i odbywa się na terenie Polski, jednakże zasięg terytorialny miejsca wykonania zdjęcia jest ograniczony do terenów znajdujących się w granicach Poleskiego Parku Narodowego.

Nagrody:

• I miejsce – 10.000 zł
• II miejsce – 8.000 zł
• III miejsce – 5.000 zł
• 10 wyróżnień po 500 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://csklublin.pl/2023/03/23/ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-pt-powitanie-zurawi-piekno-poleskiego-parku-narodowego/