Wielkopolska DOC

Wielkopolska DOC do 31 października 2023


Zgloszenia do 31 października 2023. Wielkopolska DOC to konkurs wyrastający z połączenia dwóch, wcześniej organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, konkursów – Moja Wielkopolska i Wielkopolska Press Photo. Punktem wyjścia do stworzenia nowej formuły jest potrzeba otwarcia się na współczesną rzeczywistość w obrębie ewoluującego medium fotografii, w którym przenikające się różne style i sposoby obrazowania tworzą aktualny krajobraz postrzegania i czytania fotografii. Ideą konkursu jest połączenie fotografii reportażowej, dokumentalnej i tej wykraczającej poza sztywne kategorie, w celu uważnej obserwacji zjawisk, wydarzeń i procesów z obszaru Wielkopolski. WIELKOPOLSKA DOC pełnić będzie rolę archiwum lokalnie zachodzących wokół nas zmian – w regionie, miejscowości, dzielnicy, społeczności. Poprzez wystawy, publikacje i serwisy wirtualne będzie także platformą do popularyzacji fotografii dokumentalnej i reportażowej, jak również twórczości wielkopolskich fotografów i fotografek.

Konkurs posiada sześć kategorii tematycznych, do których można zgłaszać zdjęcia pojedyncze lub zestawy powstałe na terenie województwa wielkopolskiego, z których wyłonione zostaną nagrody, wyróżnienia oraz Grand Prix Wielkopolska DOC 2023:
– Wydarzenia,
– Człowiek,
– Klimat i środowisko,
– Kultura i wspólnoty,
– Sport,
– Kategoria jednoroczna / specjalna: Wsparcie i obecność.

Nagrody:

Grand Prix: 2.000 zł

Nagrody w kategoriach tematycznych:
• nagroda za zdjęcie pojedyncze: 500 zł
• nagroda za zestaw: 1.000 zł
• wyróżnienie za zdjęcie pojedyncze: 200 zł
• wyróżnienie za zestaw: 300 zł

Kategoria „Projekt długoterminowy”:
• I miejsce: 1.500 zł
• wyróżnienie: 750 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://wbp.poznan.pl/fotografia/nasze-dzialania/wielkopolska-doc/