Realizm czy surrealizm – Mikołaj Kopernik i jego teorie

„Realizm czy surrealizm – Mikołaj Kopernik i jego teorie” do 31 lipca 2023


Zgloszenia do 31 lipca 2023. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza do wspólnego celebrowania „roku kopernikańskiego” poprzez ogólnopolski konkurs fotograficzny dla dorosłych pt. „Realizm czy surrealizm-Mikołaj Kopernik i jego teorie”. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zajmujących się fotografią, zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby dorosłe, które ukończyły 18. rok życia, amatorów, profesjonalistów – w tym studentów i absolwentów kierunków artystycznych uczelni wyższych, wszystkich zainteresowanych fotografią i tworzeniem fotograficznych obrazów.

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie realistycznego lub surrealistycznego fotograficznego obrazu przedstawiającego osobę Kopernika, jego osiągnięcia naukowe lub teorię heliocentryczną. Zarejestrowane obrazy w dowolnej kategorii i technice fotograficznej mogą być obrazem końcowym lub punktem wyjścia, surowcem do dalszego tworzenia. Dzięki kreatywnej post produkcji kandydaci mogą odbiegać od rzeczywistości i kreować nowe światy z perspektywy Mikołaja Kopernika – wielkiego astronoma, prawnika, lekarza i autora traktatu „O obrotach sfer niebieskich”.

Uczestnicy konkursu mają dowolność w wyborze kategorii/rodzaju fotografii, nie wyłączając fotografii poklatkowej.

Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę indywidualną. Prace zbiorowe nie będą oceniane. Autorzy najlepszych dzieł zostaną nagrodzeni, a ich prace ukażą się na pokonkursowej wystawie.

Nagrody:

Nagrodami w konkursie są nagrody finansowe. Osoby wyróżnione otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.swiatowid.elblag.pl/pl/aktualnosci12505,realizm-czy-surrealizm-mikolaj-kopernik-i-jego-teorie