Romantyzm w obiektywie

„Romantyzm w obiektywie” do 9 maja 2022


Zgloszenia do 9 maja 2022. W 2022r. przypada 200. rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Dzieło to wyznacza początek epoki romantyzmu w polskiej literaturze.
„Pamięć romantyzmu polskiego jest pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość. W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny
tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele” – czytamy w sejmowej uchwale.
W ramach obchodów Roku Polskiego Romantyzmu Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie ogłasza Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt.: „Romantyzm w obiektywie”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich z powiatu grajewskiego
(kategoria młodzież) oraz osoby dorosłe z powiatu grajewskiego (kategoria osoby dorosłe), którzy/które wyłącznie amatorsko zajmują się
fotografią.

Nagrody:

I miejsce, nagroda w wysokości 600,00 zł,
II miejsce, nagroda w wysokości 400,00 zł,
III miejsce, nagroda w wysokości 200,00 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://bckszczuczyn.pl/?p=23690