Rzeka – nauka płynąca z natury

„Rzeka – nauka płynąca z natury” do 12 maja 2023


Zgłoszenia do 12 maja 2023. Rzeki przez wiele pokoleń funkcjonowały własnym, naturalnym rytmem – wzbierając, rozlewając się, dając schronienie i źródło życia niezliczonym gatunkom roślin i zwierząt, będąc ostojami bioróżnorodności. Niestety nieumiejętne gospodarowanie wodą i zabieranie rzekom ich terenów spowodowało, że stają się one także zagrożeniem dla ludzi w przypadku powodzi, a ich koryta często wysychają lub całkiem zanikają. Zrównoważone gospodarowanie wodą powinno być dla nas priorytetem. Użytkowanie wód i ich duże zanieczyszczenie powoduje rosnącą presję oraz pogorszenie jakości tego zasobu. Nasza świadomość na temat ochrony wody, w tym rzek powinna stale wzrastać.

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę zanieczyszczenia rzek, niewłaściwego użytkowania terenów wzdłuż cieków, a także nieuzasadnionej zabudowy dolin rzecznych w Polsce. Dzięki obrazom w formie zdjęć lub rysunków chcemy pokazać, jak wiele można stracić, ale także jak wiele niezmienionych presją człowieka odcinków rzek można jeszcze ochronić.

Organizatorem konkursu jest Czasopismo „Wodne Sprawy”.

Nagrody:

– nagroda główna w wysokości 1 500,00 zł
– wyróżnienie w wysokości 500,00 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://wodnesprawy.pl/konkurs/