Śląska Fotografia Prasowa

Śląska Fotografia Prasowa do 10 lutego 2020


Zgłoszenia do 10 lutego 2020. Biblioteka Śląska w Katowicach we współpracy z Instytutem Fotografii Twórczej w Opawie – ogłaszają kolejną, siedemnastą edycję międzynarodowego konkursu Śląska Fotografia Prasowa.

W Konkursie mogą uczestniczyć profesjonalni fotograficy, freelancerzy i amatorzy związani ze Śląskiem (województwo śląskie, dolnośląskie, opolskie oraz województwo morawsko-śląskie w Republice Czeskiej) poprzez: miejsce zamieszkania lub współpracę ze śląskimi mediami lub instytucjami.

Zdjęcia można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Działu Promocji Biblioteki Śląskiej.

Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie wybrany po obradach Kapituły Konkursu, która wyłoni zdjęcia na wystawę konkursową jak również wskaże Laureatów konkursu.

Wystawa konkursowa i uroczystość wręczenia nagród Śląskiej Fotografii Prasowej odbędą się w marcu 2020 roku w Galerii Holu Głównego Biblioteki Śląskiej.

Nagrody:

Spośród prac wyeksponowanych na wystawie Kapituła wyłoni trzech głównych laureatów.
Laureaci zostaną wyróżnieni nagrodami pieniężnymi:
I Nagroda – 4000 zł
II Nagroda – 3000 zł
III Nagroda – 2000 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://www.bs.katowice.pl/