Śląska Fotografia Prasowa do 1 października 2022


Zgłoszenia do 1 października 2022 roku. Biblioteka Śląska w Katowicach ogłasza dziewiętnastą edycję międzynarodowego konkursu Śląska Fotografia Prasowa.

To konkurs, który wśród fotoreporterów i publiczności zyskał już renomę i popularność. Uczestniczą w nim profesjonalni fotograficy i amatorzy, związani ze Śląskiem poprzez miejsce zamieszkania lub współpracę ze śląskimi mediami i instytucjami – którzy zgłaszają swoje najlepsze zdjęcia wykonane w poprzednim roku kalendarzowym.

Zdjęcia można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Działu Promocji Biblioteki Śląskiej.

Każdy Uczestnik może dostarczyć nie więcej niż 6 prac. Mogą to być zdjęcia pojedyncze i/lub fotoreportaże/cykle. W przypadku fotoreportażu cały cykl będzie oceniany jako jedna praca, a może się on składać maksymalnie z 6 zdjęć. Łącznie Uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 36 zdjęć.

Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie wybrany po obradach Kapituły Konkursu, która wyłoni zdjęcia na wystawę konkursową jak również wskaże Laureatów konkursu.

Nagrody:

I Nagroda – 4000 zł
II Nagroda – 3000 zł
III Nagroda – 2000 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://bs.katowice.pl/slaska-fotografia-prasowa-najlepsze-zdjecia-2021-roku-nabor-zgloszen/