Śląska Fotografia Prasowa

Śląska Fotografia Prasowa do 10 lutego 2024


Zgłoszenia do 10 lutego 2024. Trwa nabór zdjęć na kolejną edycję konkursu Śląska Fotografia Prasowa!

Biblioteka Śląska w Katowicach we współpracy z Instytutem Twórczej Fotografii Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie – organizują specjalną, łączoną odsłonę (2022–2023) międzynarodowego konkursu Śląska Fotografia Prasowa.

Kapitułę Konkursu Śląska Fotografia Prasowa, zwaną dalej „Kapitułą”, powołuje Organizator Konkursu. W Kapitule zasiadają:
Arkadiusz Ławrywianiec – prezes zarządu Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów
Fotografików, przewodniczący Kapituły,
Grzegorz Celejewski – fotoreporter prasowy, redakcja „Gazety Wyborczej”,
Arkadiusz Gola – fotoreporter prasowy, redakcja „Dziennika Zachodniego”,
Katarzyna Łata – członek Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików,
dr Magdalena Nazarkiewicz – wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
Zbigniew Podsiadło – prezes zarządu Okręgu Górskiego Związku Polskich Artystów Fotografików,
doc. mgr. Jiří Siostrzonek – zastępca dyrektora Instytutu Twórczej Fotografii Wydziału
Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

To konkurs, który wśród fotoreporterów i publiczności zyskał już renomę i popularność. Uczestniczą w nim profesjonalni fotograficy i amatorzy, związani ze Śląskiem poprzez miejsce zamieszkania lub współpracę ze śląskimi mediami i instytucjami – którzy zgłaszają swoje najlepsze zdjęcia wykonane w poprzednim roku kalendarzowym.

Zdjęcia można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Działu Promocji Biblioteki Śląskiej.

Nagrody:

I Nagroda – 4000 zł
II Nagroda – 3000 zł
III Nagroda – 2000 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://bs.katowice.pl/konkurs-slaska-fotografia-prasowa-najlepsze-zdjecia-2022-i-2023-roku-nabor-zgloszen/