Konkurs fotograficzny „Kadry z Natury” – do 14 października 2019


Zgloszenia do 14 października 2019. Konkurs organizowany jest przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu w ramach „Sztuka Natury” Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą Toruń.

Konkurs ma charakter otwarty.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.

Tematyka konkursu dotyczy przyrody.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć w formie cyfrowej.

Nagrody:

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas „Sztuka Natury” Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą w Toruniu, 29 listopada 2019 r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.sztukanatury.pl/2019-regulamin-konkursu-fotograficznego-kadry-z-natury/